De regels

Zo werkt het!

Wat gebeurt er als je belt of mailt?

Je krijgt zo snel mogelijk één van ons aan de lijn, dan wel een reactie op je mail of brief. De responstijd is maximaal een werkdag, maar we proberen binnen een paar uur te reageren. Daarna is het aan jou: we kunnen bellen of mailen, ook buiten kantoortijden en als je wilt maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Dat laatste gebeurt ook weer in overleg met jou, we kunnen er natuurlijk voor zorgen dat we niet samen op een publieke plek gezien worden.

Wat is ‘grensoverschrijdend gedrag’ precies?

Eigenlijk spreken we van ‘ongewenste omgangsvormen’, een term die in de Arbowet is beschreven. Ongewenst gedrag kent vier uitingsvormen: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld (ook intimidatie) en pesten. Scherp afgebakend zijn deze factoren niet, en combinaties van ongewenste omgangsvormen met andere conflicten komen (vaak) voor. Ongewenste omgangsvormen komen vaak voor binnen ongelijke machtsverhoudingen, maar dat is niet altijd zo.
Veel meldingen bij Mores.online gaan over seksuele intimidatie. Soms wordt zelfs gedacht dat ervaringen met pesten, agressie of discriminatie minder erg zouden zijn. Dat is niet zo: dat gedrag kan net zoveel impact hebben.

Voorbeelden van seksuele intimidatie zijn: het maken van dubbelzinnige opmerkingen, het vertellen van stoere verhalen over seksprestaties en schuine grappen, onnodige aanrakingen of wegversperring, ongewilde benadering met een seksuele connotatie via social media, het tonen van aanstootgevende afbeeldingen op de werkplek, aanranding en verkrachting, iemand een bed voor de nacht aanbieden en zich vervolgens seksueel opdringen, het bij de repetitie geven van seksueel vernederende opdrachten onder het mom van ‘leren vrij te zijn’.

Het is heel belangrijk te weten, dat er géén sprake hoeft te zijn van strafbare feiten. Dat is een hardnekkig misverstand en wordt zelfs soms door advocaten gesuggereerd in de media. Niets is minder waar. De Arbowet verplicht werkgevers de ‘werknemers’ (bij Mores nemen we die term heel ruim, je valt er al onder als je bijvoorbeeld auditie doet) te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen. Daaronder valt bijvoorbeeld ook een ongewenste aanraking of een serie van foute grappen, als jij daar last van hebt. Denk dus niet te snel dat je ervaring niet ‘erg’ genoeg is, maar bel of mail ons gerust.
Anderzijds is het ook goed te weten, dat sommige zedenmisdrijven inmiddels niet meer verjaren. Denk dus ook niet te snel dat je wat dat betreft ‘te laat bent’. Ook hier geldt: bel of mail ons gerust.
Als je wilt, kun je hier de formele definities van ongewenste omgangsvormen vinden .

En dan?

Elke melding behandelen wij ‘op maat’. We kunnen alleen luisteren, maar ook met je bespreken wat je kan verwachten wanneer je voor een bepaalde aanpak of oplossingsrichting kiest. Ons werk ligt dus niet vast, maar om je toch een idee te geven noemen we een paar mogelijkheden:

Alleen je verhaal kwijt willen en samen ordenen wat er gebeurd is.
We nemen alle tijd, luisteren en stellen vragen als dat van jou mag. Daarna kunnen we, als je wilt, praten over de mogelijke oplossingsrichtingen. Misschien voel je je dan in staat om zelf de volgende stap te zetten. We blijven altijd op de achtergrond beschikbaar.

Praten met de ‘veroorzaker’.
Misschien wil je praten met degene die verantwoordelijk is voor het ongewenste gedrag. We kunnen dit samen met je voorbereiden en als je niet alleen in gesprek wilt kunnen we ook met je meegaan. Mediation is ook een mogelijkheid. Wij kunnen helpen zo’n traject tot stand te brengen. Zelf zullen we nooit een bemiddelende rol aannemen, we blijven er primair voor jou als ondersteuner.

De formele klacht.
Als het gebeurde ernstig is, of wanneer je alles al hebt geprobeerd, kan je een formele klacht indienen bij de betreffende organisatie. We ondersteunen zolang je dat wilt en kunnen ook ter ondersteuning meegaan naar de hoorzittingen. Ook kunnen we met je bespreken wat je van het indienen van een klacht mag verwachten.

Belangrijk: als je een klacht indient betekent dat niet dat je met de veroorzaker van het ongewenste gedrag wordt geconfronteerd. Betrokkenen zullen in het kader van het klachtonderzoek apart worden gesproken.

Een variant is het indienen van een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit kan uitsluitend wanneer de betrokken organisatie zelf je melding of klacht niet serieus neemt dan wel niet oplost en geldt alleen voor klachten op het gebied van discriminatie, w.o. seksuele intimidatie (= verboden onderscheid maken op basis van geslacht). Een klacht bij het College is dan ook een ‘laatste redmiddel’.

Aangifte bij de politie.
Hiervoor kan je kiezen wanneer er sprake is van strafbare feiten. Ook nu geldt weer, dat de Mores vertrouwenspersonen jou kunnen ondersteunen op een door jou gewenste manier. Meegaan naar de politie is één van de mogelijkheden.

Is er een interne en/of externe vertrouwenspersoon werkzaam bij de organisatie waar het ongewenste gedrag zich heeft voorgedaan?

We zullen altijd eerst samen met je bekijken of een oplossing kan worden gerealiseerd binnen de organisatie waar het ongewenste gedrag zich heeft voorgedaan. Als dat niet mogelijk is of zonder succes gebeurd is, gaan wij met je aan aan de slag.

 

Regeling en Protocol

1. Regeling optreden tegen ongewenste omgangsvormen
2. Protocol meldpunt ongewenste omgangsvormen

Ondertekening

Ondergetekende brancheorganisaties en organisaties/ondernemingen/producenten en professionals sluiten zich aan bij bovenstaande Regeling Optreden tegen Ongewenste Omgangsvormen en verklaren alle inspanningen die daarbij horen te zullen uitvoeren: