Alle meldingen worden behandeld door onafhankelijke vertrouwenspersonen. Zij hebben geheimhoudingsplicht en werken onafhankelijk van het bestuur.

Het bestuur van Mores.online heeft geen kennis van de inhoud van de meldingen. Het bestuur is op geen enkele manier betrokken bij de afhandeling van de meldingen en heeft daar dan ook op geen enkele wijze invloed op. Het bestuur heeft ook geen toegang tot de registratie van de meldingen.

Degene die een melding doet behoudt zelf de regie met betrekking tot eventuele vervolgstappen, desgewenst met verdere ondersteuning van de vertrouwenspersoon.