Contact

Het meldpunt Mores wordt beheerd door de Stichting Mores.online.

Van elk deelnemend cluster hebben vertegenwoordigers zitting in het Stichtingsbestuur.

Voor vragen over de site en/of het bestuur kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris via info@mores.online.