Disclaimer

Totstandkoming
De informatie op mores.online komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van stichting Mores.online (voor informatie info@mores.online). De uitvoering van en het onderhoud aan mores.online wordt gedaan door en in opdracht van de stichting.

Aansprakelijkheid
Mores.online spant zich in om de inhoud van de website actueel, toegankelijk, correct en compleet te maken en te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site verouderd, incompleet en of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Mores.online kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie op de mores.online.

Links
Voor op de website opgenomen links naar andere websites en of informatiebronnen die door derden worden onderhouden, kan Mores.online nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op mores.online behoren toe aan de Stichting Mores.online, de deelnemende (koepel) organisaties en bureau De vertrouwenspersoon. Verveelvoudigen en of verspreiden van de informatie op de website is toegestaan onder medewerkers in de Nederlandse culturele en creatieve sector. Voor overige doeleinden is schriftelijke toestemming vereist van Stichting Mores.online.

Wat kost het?
Een melding doen bij Mores.online kost jou als melder niets. De samenwerkende (koepel)organisaties uit de Nederlandse culturele en creatieve sector bekostigen deze website en de inschakeling van de vertrouwenspersoon. Mores.online heeft in 2021 een overbruggingssubsidie ontvangen van de rijkscultuurfondsen (Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Mondriaanfonds, Nederlands Letterenfonds, Nederlands Filmfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).

Voor de behandeling van formele klachten kan de vertrouwenspersoon begeleiden. Dit valt niet onder de (financiƫle) verantwoordelijkheid van het meldpunt.

Privacy
Zie het protocol van de vertrouwenspersoon.nl