Over Mores

In 2018 werd Stichting Mores.online, het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de culturele, creatieve en mediasector opgericht door een aantal initiatiefnemers uit de sector.

Het doel was, en is, om een veilige haven te bieden voor melders en bij te dragen aan sociale veiligheid op de werkvloer binnen de sector.

Het meldpunt heeft een vangnetfunctie; werkenden die met ongewenste omgangsvormen te maken hebben (gehad) en nergens anders terecht kunnen of willen, kunnen via het meldpunt bij een vertrouwenspersoon terecht. Ook organisaties uit de sector kunnen bij Mores terecht voor (korte) adviesvragen over sociale veiligheid op de werkvloer.  

In een sector met veel (kleine) samenwerkende organisaties en ambitieuze zzp’ers die veelal op zichzelf aangewezen zijn, heeft een dergelijk onafhankelijk meldpunt een belangrijke functie. Er is binnen de sector dan ook breed draagvlak voor Mores.  

Bestuur

Het bestuur heeft geen banden met de culturele, creatieve en mediasector en kan zodoende onafhankelijk optreden. Zie ook bestuur.

Aangesloten organisaties

Alle organisaties die zijn aangesloten bij Mores.online tolereren ongewenste omgangsvormen niet. Organisaties die zich hebben aangesloten bij Mores sluiten zich aan bij de Regeling Optreden tegen Ongewenste Omgangsvormen en verklaren alle inspanningen die daarbij horen te zullen uitvoeren: