Mores.online zoekt bestuursleden

waaronder een voorzitter en een penningmeester.

Mores.online is het onafhankelijke meldpunt voor alle professionals in de creatieve en culturele sectoren die te maken hebben gehad met of getuige geweest zijn van ongewenste omgangsvormen. Het is een centrale, toegankelijke plek waar iedereen in de creatieve en culturele sectoren met zijn of haar verhaal terecht kan en ongewenste omgangsvormen kan melden. Het meldpunt is opgericht door partijen binnen de sectoren en biedt voor melders de mogelijkheid om gebruik te maken van vertrouwenspersonen. Bij Mores.online kunnen organisaties ook advies inwinnen over sociale veiligheid en het verbeteren van de cultuur die heeft bijgedragen aan ongewenste omgangsvormen.

Mores.online is in 2018 opgericht als een tijdelijk meldpunt, maar heeft een zodanig stormachtige groei doorgemaakt dat het tijd is geworden om aan het meldpunt een definitieve status te geven. Er ligt een mooie uitdaging om die stap te maken. Zoals bekend zal het huidige bestuur van de stichting Mores.online ruimte maken voor een nieuw, initiatiefrijk bestuur met visie dat Mores.online verder gaat ontwikkelen naar een toekomstbestendige organisatie. Het is de bedoeling dat een nieuw bestuursteam van ten hoogste vijf personen wordt samengesteld.

De functie van bestuurslid is op dit moment onbezoldigd.

Mores.online heeft bestuursleden nodig die bereid en in staat zijn zich te verdiepen in de culturele en creatieve sector, maar niet in deze sector werkzaam zijn, of daaruit afkomstig zijn of er op een andere manier een gezaghebbende positie in bekleden.

Er wordt gezocht naar kandidaten die:

 • Ervaring hebben met het (mee)besturen van een organisatie, met een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Inzicht hebben in politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Beschikken over een visie op het voorkomen en bestrijden van ongewenste omgangsvormen;
 • In staat zijn helder en sensitief te communiceren;
 • Integriteit hoog in het vaandel hebben;
 • Verantwoordelijk en initiatiefrijk zijn;
 • Goed met anderen kunnen samenwerken.

Voor de voorzitter is het daarnaast gewenst dat deze:

 • Over aantoonbare leidinggevende capaciteiten beschikt en in staat is een bestuur als team te laten functioneren;
 • Toegankelijk en gezaghebbend kan functioneren als boegbeeld van de organisatie;
 • Ervaring heeft met het omgaan met publieke belangstelling en media;

Ervaring heeft met het op gang brengen en leiden van organisatieverandering.

Voor de penningmeester geldt dat deze:

 • Een achtergrond en ervaring heeft met het beheren van financiĆ«n, waaronder in ieder geval het opstellen van een begroting en een jaarrekening;
 • Kennis en overzicht heeft van financierings- of subsidievoorwaarden;
 • Beleid en beleidsvoornemens financieel kan onderbouwen en zich verantwoordelijk toont voor een financieel verantwoord bestuur.

Met het oog op de nabije en verdere toekomst van Mores.online zijn in het bestuur verder kennis en ervaring gewenst op het gebied van:

 • Het functioneren van vertrouwenspersonen;
 • De werving van fondsen en financiering;
 • Organisatiekundige veranderprocessen;
 • Juridische aangelegenheden;
 • Opdrachtgeverschap.

Er wordt niet verwacht dat iedere afzonderlijke kandidaat over al deze competenties beschikt. Bij de samenstelling van het bestuur zal worden gelet op de gevraagde competenties en op inclusie en diversiteit.

Belangstelling?

Stuur uiterlijk 3 juni a.s. een motivatiebrief met CV naar mores@mirjamdecoz.nl. Dit mailadres is ook beschikbaar voor vragen over de inhoud van de vacature en de procedure.

Download de vacature als pdf