Voor wie?

Voor wie?

Welkom. Je bent beland bij het centrale, gezamenlijke meldpunt ongewenste omgangsvormen van de podiumkunsten-, film- en televisiesector.

Dit meldpunt en de vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk. Het meldpunt is geïnitieerd door verschillende organisaties in de podiumkunsten-, film- en televisiesector en is voor iedereen die werkzaam is in deze sectoren.

Wie zijn wij en wat kun je van ons verwachten?

De vertrouwenspersonen werken in absolute vertrouwelijkheid. Bel of mail gerust, je moet niets en zonder jouw toestemming informeren wij verder niemand. Ons anoniem benaderen kan ook. Op basis van jouw wensen staan we je met raad en daad bij. Het is ook prima wanneer je alleen even over je ervaring wilt praten. We nemen de tijd om naar je te luisteren en kunnen advies geven. Als je verdere stappen wil ondernemen, dan helpen we je voor zover jij dat wilt. Zie: Zo werkt het!

Wij zijn er voor je als je last hebt (gehad) van ‘ongewenste omgangsvormen’: seksuele intimidatie dan wel seksueel misbruik, agressie en geweld (dus ook intimidatie en machtsmisbruik), discriminatie of pesten. Het maakt niet uit of het vandaag is gebeurd, vorige week, of tien jaar geleden.

Heb je ooit ergens getekend voor ‘geheimhouding’? Geen zorgen, dat soort geheimhoudingsverklaringen zijn weinig tot niets waard als het om ongewenste omgangsvormen gaat. Neem dus ook in dat geval gerust contact op.

Wij zijn Jeanette Jager en Freek Walther, dus een vrouw en een man. Je kunt kiezen met wie je wilt spreken. Wij hebben achterwachten, zodat je altijd snel iemand aan de lijn hebt wanneer wij niet in staat zijn direct te reageren. De achterwachten zijn Dominique Maas, Jeroen Zweerts en Roger Moore.

Jeanette Jager

Dominique Maas

Freek Walther

Roger Moore

Wij zijn gecertificeerde vertrouwenspersonen en praten al sinds jaar en dag dagelijks met slachtoffers van ongewenste omgangsvormen. Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Wij werken voor organisaties in verschillende branches,  maar zijn onafhankelijk. We verrichten onze werkzaamheden vanuit het bureau ‘De Vertrouwenspersoon’.

Alle organisaties die deze regeling hebben ondertekend, geven aan de regeling volledig te ondersteunen en de in de regeling omschreven ongewenste omgangsvormen niet te tolereren. Dit meldpunt is een aanvulling op de al bestaande regelingen van de partijen ten behoeve van diegenen die binnen de bestaande regelingen niet terecht kunnen, omdat zij bijvoorbeeld ‘in between jobs’ zijn of zich om andere redenen niet onder deze bestaande regeling binnen de betreffende organisatie als melder kwalificeren, menen niet gehoord te zijn of bij iemand anders wensen te melden. Aangesloten partijen hebben afspraken gemaakt om dit meldpunt te realiseren. De afspraken zijn te vinden in de regeling onder Zo werkt het!